Informació socis‎ > ‎Comissions‎ > ‎

Local

Què fem?

Aquesta comissió s’encarrega d'organitzar tot allò que és necessari per dur a terme l’activitat de consum o projecte col·lectiu al local, en els punts bàsics: des de l’arribada dels productes de consum (higiene de l’espai, organització de l’estoc...), emmagatzematge dels productes (infraestructura: neveres, prestatges, bidons...) fins a la distribució dels productes entre els socis.

Així doncs, les tasques principals són la gestió dels torns setmanals de preparació de les cistelles i dels torns de neteja, la cura i la proposta de solució de les noves necessitats de l’espai pel que fa a la infraestructura, i la facilitació de les claus del local a les noves incorporacions de socis (l’encarregada n’és la Judit).

L’espai de La Senalla també és un espai d’intercanvi i divulgació de coneixements (xerrades de bioconsum, ecologisme, sostenibilitat i activisme) i de celebració d’activitats com a identitat de barri. Per aquest motiu, com a espai de divulgació i d’ús d’altres aspectes que no sigui del consum de la cooperativa ens coordinem amb la Comissió d’Externes.

Qui som?

La Comissió de Local està formada per la Núria Fernández, la Teresa Alférez, la Carolina Caravaca, el Sergi Martínez, el Carles Ponti, la Meritxell Bernal i la Judit Font.

Com contactar-nos?

La nostra adreça de contacte és: local@lasenalla.org
Subpàgines (1): Tutorials