Informació socis‎ > ‎Comissions‎ > ‎

Local

Què fem?

Aquesta comissió s’encarrega d'organitzar tot allò que és necessari per dur a terme l’activitat de consum o projecte col·lectiu al local, en els punts bàsics: des de l’arribada dels productes de consum (higiene de l’espai, organització de l’estoc...), emmagatzematge dels productes (infraestructura: neveres, prestatges, bidons...) fins a la distribució dels productes entre els socis.

Així doncs, les tasques principals són la gestió dels torns setmanals de preparació de les cistelles i dels torns de neteja, la cura i la proposta de solució de les noves necessitats de l’espai pel que fa a la infraestructura, i la facilitació de les claus del local a les noves incorporacions de socis.

L’espai de La Senalla també és un espai d’intercanvi i divulgació de coneixements (xerrades de bioconsum, ecologisme, sostenibilitat i activisme) i de celebració d’activitats com a identitat de barri. Per aquest motiu, com a espai de divulgació i d’ús d’altres aspectes que no sigui del consum de la cooperativa ens coordinem amb la Comissió d’Externes.

Com contactar-nos?

La nostra adreça de contacte és: locallasenalla@gmail.com
Subpàgines (1): Tutorials