Tutorial


Com accedir?
www.lasenalla.org

Com s'organitza?

Aquesta web s'organitza per MENÚS: d'entrada hi ha dos nivells, com veieu tenim un menú lateral y un menú superior:


  • El menú superior és públic, per tothom. És a dir, qualsevol persona que busqui informació sobre La Senalla hi tindrà accès, per tant, és per a informació que vulguem fer pública.
  • El menú lateral és només per als socis. És a dir, que només hi tenim accès aquelles persones que tenim accès al feng i a la botiga, per tant, és per a informació més interna.

Menú superior o públic

Aquest menú ha de ser pràctic, sensill i vistos. Serà part de la nostre carta de presentació i cal que la informació estigui resumida i ben presentada, de forma que qualsevol persona que ens busqui pugi entendre qui som i qué fem.

La idea es que contigui els 7 apartats ara presents i que entre tots ens fem carrec d'anar donant-lis forma.

Menú lateral o intern

Aquest menú ha de contenir tota la informació necessària per als socis de La Senalla. També cal que la informació sigui pràctica i comprensible per tothom, de forma que tots els socis puguem consultar desde com funciona qualsevol comissió, fins a les actes de les assamblees passades.

És aquí on trobareu els epígrafs pertanyents a cada comissió, que heu d'omplir de contingut cadascuna de les pertinents comissions. Com a exemple, des de informática ja hem fet la nostre! 

Com s'edita una pàgina?

Per editar una pàgina el primer requisit és estar loguejat a Gmail amb una adreça que permeti l'edició. En principi, totes les adreces de les comisions ja estan carregades. Si teniu algun problema, contacteu amb informàtica.

Imatge principal de la WEB si no estàs loguejat:


Com veieu, no cal estar loguejat, per consultar el tutorial de com funciona la wiki.

 A la portada de la web a baix de tot, diu iniciar sessió, com es veu a la imatge:

Heu d’iniciar-la amb una adreça autoritzada: per exemple les adreces de gmail de les comis.

S’obrirà un quadre de diàleg com el de la imatge, on us demana l’adreça i la contranya.


Un cop introduïda la contrasenya de l’adreça i dins, apareixerà a dalt de tot la icona per editar la web:


Si efectivament esteu loguejats, a la part superior dreta de la vostra pantalla veureu el següent botó:


Aquest botó us entra en el mode edició, és a dir, que podeu editar el text. L'editor veureu que és molt senzill. Apareixerà un menú molt semblant al de qualsevol editor de text:


Recomanacions IMPORTANTS:
  • Abans d' introduir un text, es recomana, netejar-ne el format. Quan copiem i enganxem un text d' un altre lloc heretem també propietats d'estil del text que a llarg terme donen problemes. Per això és recomanable netejar-ne el format. Per fer-ho és molt senzill: es selecciona tot el text i es fa click sobre el següent botó:
  • Es recomana també que quan introduïm un títol de secció o similar, enlloc de donar-li nosaltres format usem els formats per defecte de títol que ens dona l'editor. Si en la pantalla d'edició cliqueu sobre la opció 'Formato' veure que us dona diverses opcions pels títols (Título 2, Título 3, Título 4, etc.). Al seleccionar un text en particular i aplicar-li un format, no només genera l'estil si no que permet també crear un índex automàticament.
  • Per crear un índex. Si feu servir la opció comentada en el punt anterior dels formats pels títols, podreu fer servir la opció Insertar > Índice de contenido per crear un índex de la pàgina automàticament. ALERTA: Caldrà tenir el cursor allà on volem introduir-lo, en general al començament de la pàgina; sino ens el crearà allà on estigui el cursor.


Un exemple de pàgina en el que us podeu basar és la del del reglament intern de La Senalla.

Com es crea una nova pàgina o epígraf?

Per crear una nova pàgina caldrà clicar el boto:


Ens obrirà una nova finestra de diàleg on haurem de cumplimentar els següents camps:

Assignarem un títol a la nova pàgina, seleccionarem (per defecte Pàgina web) i finalment en quin nivell la volem, després clicarem el boto vermell de crear.

Un cop creada ja la podrem editar, de la mateixa manera que la resta.

Com s'enllaça un altre apartat o pàgina?

Per a crear un enllaç, si per exemple estem parlant del reglament intern i volem que el lector amb un ckick pugui accedir-hi: seleccionarem el text que vulguem enllaçar, en aquest cas "reglament intern" i clicarem el boto:


Ens obrirà una finestra de navegació on podrem seleccionar l'apartat de la wiki que vulguem enllaçar o on podrem copiar l'enllaç que ens interessi lligar amb el que estem explicant.


Com es puja una foto o imatge?

Per a insertar una imatge cal anar a Insertar > imagen:


Ens obrirà una finestra de diàleg, on podrem buscar l'arxiu on tinguem la imatge guardada, en principi es poden pujar imatges amb tota mena de formats: *.jpg, *.pgn, etc.


Primer caldrà pujar la imatge i després, amb el cursor allà on la vulguem introduir, acceptar. Es recomana primer pujar totes les imatges que es voldran per un apartat, per exemple i després, anar-les col·locant on toqui.
Comments